Man kan starte på at tage kørekort 3 måneder før man bliver 18 år.

Teoriprøven kan først aflægges 1 måned før sin 18 års fødseldag.

Der er teori 1 gang om ugen.

Nogle kan bestå teori/praktisk prøve inden for lovens krav, som er 29 teori lektioner og 24 praktiske lektioner, mens andre har brug for ekstra lektioner, det er helt normalt.

Når eleven nærmer sig den teoretiske og praktiske prøve tager eleven og kørelæreren en snak om, er man klar til prøven.                                        

Begge parter er jo interesseret i at bestå første gang.  

 

Betalingen foregår over 2 rater.                                                          

Rate 1 kommer efter 3. teori aften.                                                  

Rate 2 kommer når man har været til teoriprøve.                               

Har man haft ekstra kørelektioner betales de inden køreprøven.